http://iiap.sci.am
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ENG ARM RUS
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ
  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ   ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
  Գլխավոր տեղեկություններ
Պարբերականի մասին
Խմբագրական խորհուրդ
Ցուցումներ հեղինակների համար
Հետադարձ կապ
  Արխիվ
2020 (Ժող. 53)
2019 (Ժող. 51, 52)
2018 (Ժող. 49, 50)
2017 (Ժող. 47, 48)
2016 (Ժող. 45, 46)
2015 (Ժող. 43, 44)
2014 (Ժող. 41, 42)
2013 (Ժող. 39, 40)
2012 (Ժող. 36, 37, 38)
2011 (Ժող. 35)
2010 (Ժող. 33, 34)
2009 (Ժող. 32)
2008 (Ժող. 30, 31)
2007 (Ժող. 28, 29)
2006 (Ժող. 25, 26)
2005 (Ժող. 24)
2004 (Ժող. 23)
 

  Ցուցումներ հեղինակների համար


Հոդվածները ներկայացվում են անգլերենĵ ձևավորված ժողովածուին հատուկ LaTex “ոճով” (style)  (Տես՝ Latex_template.rar):

Հոդվածը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

  1. Վերնագիր, որը տրվում է գլխատառերով (մեծատառերով): Հեղինակ/ներ/ի հասցե, էլեկտրոնային հասցե:
  2. Ամփոփում
  3. Բանալի բառեր
  4. Բուն շարադրանք
  5. Գրականություն
    Գրականության ցանկը համարակալվում է ըստ հղումների հերթականության: Ցանկի գրառման օրինակները ներկայացված են նմուշում /template/:
Հոդվածն ավարտվում է հայերեն և ռուսերեն ամփոփումներով, ընդգրկելով նաև`
  1. Վերնագիր
  2. Հեղինակների հասցե, էլեկտրոնային հասցե
  3. Բանալի բառեր:

Հոդվածների ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցելի 10 էջը:

Խմբագրական խորհուրդը անհրաժեշտության դեպքում կարող է խմբագրել ներկայացված հոդվածը:

Տպագրված հոդվածը հեղինակի գրավոր համաձայնությամբ ամբողջությամբ տեղադրվում է պարբերականի կայքում:

Հոդվածները ներկայացնել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ տպագիր տարբերակով հետևյալ հասցեով՝

Երևան, Պ. Սևակի 1,
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, 306 սենյակ:

Copyright ©ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ