http://iiap.sci.am
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ENG ARM RUS
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ
  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ   ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
  Գլխավոր տեղեկություններ
Պարբերականի մասին
Խմբագրական խորհուրդ
Ցուցումներ հեղինակների համար
Հետադարձ կապ
  Արխիվ
2018 (Ժող. 49)
2017 (Ժող. 47, 48)
2016 (Ժող. 45, 46)
2015 (Ժող. 43, 44)
2014 (Ժող. 41, 42)
2013 (Ժող. 39, 40)
2012 (Ժող. 36, 37, 38)
2011 (Ժող. 35)
2010 (Ժող. 33, 34)
2009 (Ժող. 32)
2008 (Ժող. 30, 31)
2007 (Ժող. 28, 29)
2006 (Ժող. 25, 26)
2005 (Ժող. 24)
2004 (Ժող. 23)
 

  Ցուցումներ հեղինակների համար


Հոդվածները ներկայացվում են անգլերենĵ ձևավորված ժողովածուին հատուկ LaTex “ոճով” (style)  (Տես՝ Latex_template.rar):

Հոդվածը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

 1. Վերնագիր, որը տրվում է գլխատառերով (մեծատառերով): Հեղինակ(ներ)ի հասցե, էլեկտրոնային հասցե:
 2. Ամփոփում
 3. Բանալի բառեր
 4. Բուն շարադրանք
 5. Գրականություն
  Գրականության ցանկը համարակալվում է ըստ հղումների հերթականության` [1], [2], ... :
  Ցանկի գրառման օրինակ`
  [Հոդված] P. N. Chen and A. Papamarcou, “New asymptotic results in parallel distributed detection", IEEE Transactions on Information Theory, vol. 39, no. 6, pp. 1847-1863, 1993.
  [Գիրք] T. Cover and J. Thomas, Elements of Information Theory, New York: Wiley, 1991.
 1. Հոդվածն ավարտվում է հայերեն և ռուսերեն ամփոփումներով, ընդգրկելով նաև`
 • Վերնագիր
 • Հեղինակ(ներ)ի անուն(ներ)
 • Հոդվածի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 10 էջը:

   Խմբագրական խորհուրդը անհրաժեշտության դեպքում կարող է խմբագրել ներկայացված հոդվածը:

  Տպագրված հոդվածը հեղինակի գրավոր համաձայնությամբ ամբողջությամբ տեղադրվում է  ժողովածուի կայքում:

  Հոդվածները ներկայացնել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլĵ տպագիր տարբերակով հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Պ. Սևակի 1,

  Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, 302 սենյակ:

  Copyright ©ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ