http://iiap.sci.am
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ENG ARM RUS
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ
  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ   ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
  Գլխավոր տեղեկություններ
Պարբերականի մասին
Խմբագրական խորհուրդ
Ցուցումներ հեղինակների համար
Հետադարձ կապ
  Արխիվ
2018 (Ժող. 49)
2017 (Ժող. 47, 48)
2016 (Ժող. 45, 46)
2015 (Ժող. 43, 44)
2014 (Ժող. 41, 42)
2013 (Ժող. 39, 40)
2012 (Ժող. 36, 37, 38)
2011 (Ժող. 35)
2010 (Ժող. 33, 34)
2009 (Ժող. 32)
2008 (Ժող. 30, 31)
2007 (Ժող. 28, 29)
2006 (Ժող. 25, 26)
2005 (Ժող. 24)
2004 (Ժող. 23)
 

  Խմբագրական խորհուրդ


Գլխավոր խմբագիր`

      Յու. Շուքուրյան, տ.գ.դ. ՀՀ ԳԱԱ

Խմբագրի տեղակալ`

      Ե. Հարությունյան, ֆ.մ.գ.դ.
ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ

Խմբագրական խորհուրդ`

     Ի. Զասլավսկի, ֆ.մ.գ.դ.
ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ 
  Մ. Հարությունյան, ֆ.մ.գ.դ. ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ
     Հ. Մարանջյան, ֆ.մ.գ.դ.
ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ
  Վ. Սահակյան, ֆ. մ.գ.թ. ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ

Տեխնիկական խմբագիր`

    Փ. Հակոբյան
 

Սրբագրիչ`

   Ա. Հովհաննիսյան   

            

Copyright ©ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ