http://iiap.sci.am
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ENG ARM RUS
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ
  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ   ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
  Գլխավոր տեղեկություններ
Պարբերականի մասին
Խմբագրական խորհուրդ
Ցուցումներ հեղինակների համար
Հետադարձ կապ
  Արխիվ
2020 (Ժող. 53)
2019 (Ժող. 51, 52)
2018 (Ժող. 49, 50)
2017 (Ժող. 47, 48)
2016 (Ժող. 45, 46)
2015 (Ժող. 43, 44)
2014 (Ժող. 41, 42)
2013 (Ժող. 39, 40)
2012 (Ժող. 36, 37, 38)
2011 (Ժող. 35)
2010 (Ժող. 33, 34)
2009 (Ժող. 32)
2008 (Ժող. 30, 31)
2007 (Ժող. 28, 29)
2006 (Ժող. 25, 26)
2005 (Ժող. 24)
2004 (Ժող. 23)
 

  Պարբերականի մասին


ISSN 2579-2784 

  ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ «Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր»  պարբերականը տպագրվում է 1963 թվականից: Պարբերականում հրատարակվում են տեսական կիբեռնետիկային, նրա հետ առնչություն ունեցող մաթեմատիկական այլ բնագավառներին և հաշվողական տեխնիկային վերաբերող աշխատություններ, որոնք պարունակում են նոր, չհրատարակված արդյունքներ:

mpcs.jpg

Վերոնշյալ ոլորտներն իրենց մեջ ներառում են հետևյալ ուղղությունները.

 • Ալգորիթմներ, ավտոմատներ և տրամաբանություն
 • Դիսկրետ մաթեմատիկա և կոմբինատորիկա
 • Կոդավորման և ինֆորմացիայի տեսություն
 • Տվյալների վերլուծություն և վիճակագրություն
 • Գաղտնագրում և կիբեր անվտանգություն
 • Արհեստական բանականություն և մեքենայական ուսուցում
 • Կերպարների ճանաչում և պատկերների մշակում 
 • Նախագծում և տեստավորում
 • Հեռահաղորդակցություն և ցանցեր
 • Ամպային և գրիդ հաշվարկներ
 • Զուգահեռ և տարաբաշխված հաշվարկներ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կիրառություններ

Պարբերականը նախատեսված է ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ աշխատակիցների կողմից իրականացվող գիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև հանրապետության և արտերկրի այլ գիտակրթկան հաստատությունների ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների, գիտաշխատողների, դասախոսների՝ վերոգրյալ ոլորտներին վերաբերող հետազոտությունների արդյունքների հրատարակման համար:

Հրատարակման ներկայացվող հոդվածները գրախոսվում են երկու անկախ գրախոսների կողմից; Պարբերականը հրատարակվում է տարեկան երկու անգամ: Հնարավոր է լրացուցիչ պրակների հրատարակումը, երբ ԻԱՊԻ-ում կազմակերպում են գիտական միջոցառումներ: 

Copyright ©ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ